История

Началото…

 

Когато преди 10 години купихме първите кошери, искахме да произвежда малко количество мед само за семейна употреба. Оказа се, че производството на мед изисква сериозна отдаденост през всички етапи – от избора на правилното място и грижата за пчелите, до обработката и пакетирането на готовия мед. Това начинание напълно ни погълна най-вече, защото виждахме, че всички положени усилия си струват. Заедно с радостта, която получавахме от грижата за пчелите и събирането на меда, научавахме толкова много за този природен продукт, че беше неизбежно да не заобичаме безрезервно всичко, свързано с него – не случайно меда е получил прозвището „течно злато“…
Honey Collection
Beehives

С течение на времето…

 

Увеличихме броя на кошерите и количеството на произведеният мед и превърнахме пчеларството в семейна традиция. В момента, нашите кошери са разположени в девствените гори на България- област в Североизточна България, близо до град Дулово, известна с най-чистия въздух и изключително богата на видове природа: дървета като гледичия, бяла акация и липа, както и над 600 вида диворастящи билки.

Да обичаш това, което правиш…

 

Събираме мед единствено от собствени кошери и само тогава, когато е напълно узрял, за да сме сигурни, че няма риск от ферментация. Европейските стандарти за мед позволяват съдържание на вода до 20%, в нашите продукти количеството вода едва достига 16%.
Методите за обработка при ниска температура, които прилагаме, запазват всички свойства на меда, важни за здравето на човека. Крайният продукт е в ограничени количества, но за сметка на това притежава изключителни качества – той е плътен, чист и здравословен.

Пътят на меда…

1

Избор на правилния регион

Добрият регион за пчеларство трябва да осигурява възможност на пчелите да събират цветен прашец по естествен начин за възможно най-дълъг период от годината.

Избрахме региона с най-чистия въздух и разнообразната флора на България. Разположихме кошерите си в Североизточна България, близо до град Дулово – т.като район, предпочитан за развитие на пчеларство още от времето, когато България беше основен износител на мед за страните от бившия Съветски съюз.

2

Грижа за пчелите

Стараем се да взаимодействаме с пчелите възможно най-малко, за да осигурим спокойна и естествена среда за тях.

Редките поводи, в които се намесваме в техният живот е при лоши климатични условия, когато е необходимо да им осигурим храна, както и когато в кошерите се е натрупало излишно количество мед, което пчелите не са в състояние да преработят. Така създаваме благоприятни условия за размножаване и увеличаване на техните семейства.

3

Събиране на меда

Най-подходящият момент за събиране на меда е, когато пчелите напълно са запечатали меда в питата. Само тогава съдържанието на вода е почти напълно извлечено и меда може да бъде съхраняван за неопределено време.

Събирането на меда преди този момент, създава предпоставки за ферментация поради високото съдържание на вода.

4

Обработка на меда

Обработката на меда се извършва при ниски температури – от 10 до 20 ° С градуса.

Центрофугираме питите, за да се разпечатат и да се извлече с меда от тях. Изтеклият от питите мед, преминава през три филтъра преди да стане готов за пакетиране.

5

Пакетиране

Пакетирането на меда става във фабрика, където екип от експерти следи постоянно влажността на въздуха и тества продукта за наличие на антибиотици, пестициди и други замърсители. Едва след успешно преминати тестове, меда се налива в буркани без допълнително загряване или преработка.

Независими лаборатории анализират крайния продукт само за да потвърдят, че нашият мед е натурален и чист.

6

Здраве за тялото и удоволствие за сетивата

Медът, който произвеждаме е в ограничени количества – ние продаваме мед, който е добит единствено от нашите собствени кошери. За разлика от масовите производители,  ние не купуваме мед, за да го смесваме с наш и увеличим количеството, т. като това значително влошава качеството. Обичаме меда, който събираме. Обичаме да му се наслаждаваме с всичките си сетива. Той е чист и здравословен. Изпитваме още по-голямо удоволствие, когато споделяме това „течно злато“ с други ценители на добрият мед.